Artikeln har lagts till.
Beskrivning
Märket anger en vägsträcka eller ett område där särskilda åtgärder vidtagits eller där...mer
Produktinformation "Anvisningsmärke - Rekommenderad lägre hastighet"

Märket anger en vägsträcka eller ett område där särskilda åtgärder vidtagits eller där förhållandena är sådana att det är lämpligt att färdas med lägre hastighet än den högsta tillåtna. Den rekommenderade lägre hastigheten anges på märket.

Uppge önskad hastighet.

Produktegenskaper
  • Mått: 400 x 400 mm
  • Hastighet: 10 km/h
Senast betraktad