Mykorrhiza är ett grekiskt ord som på svenska betyder svamprot, vilket är ett resultat av ett ömsesidigt förhållande, en symbios, mellan växter och vissa mycel (jordsvampar). Detta partnerskap har successivt utvecklats under 500 miljoner års evolution.