Cookies

 

Den 25 juli 2003 trädde lagen om elektronisk kommunikation i kraft. Enligt den ska alla webbplatser som innehåller cookies informera besökarna om vad dessa cookies används till samt hur användaren undviker dem om hon eller han vill. 

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. På Skogmas webbplats används cookies. Dessa behövs för att hålla reda på, bland annat, användarens varukorg.

Bestämmelser om användning av cookies finns i 6 kapitlet 18 § (2003:389).

Utförlig information om cookies och lagen hittar du på Post- och telestyrelsens webbplats (öppnas i nytt fönster) 

Bestäm själv

Du kan ändra inställningarna i din webbläsare så att du, när du kommer till en webbplats på internet, alltid får upp en fråga om du vill tillåta cookies eller inte. Hur du gör detta beror av vilken webbläsare du använder dig av och vilken version den är. 

Internet Explorer: Verktyg > Internet-alternativ > Sekretess > Avancerat.
Netscape: Tools > Preferences > Privacy.
Opera: Ändra under File > Preferences > Privacy.
Mozilla: Tools > Preferences > Privacy. 

För att alla funktioner ska fungera på denna webbplats krävs det att du accepterar cookies. 

Senast betraktad