Info Mosquito Magnet

 

Uppmaning från Woodstream Corporation och Acreto AB:

(2018-06-04)

VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE MOSQUITO MAGNET

Tillverkaren Woodstreams prioritet är att säkerställa kvaliteten på produkterna och säkerheten för dig som konsument. Vi har nyligen blivit uppmärksammade om en potentiell säkerhetsrisk gällande användandet av ”Quick Clear” rengöringspatron i samband med vissa Mosquito Magnet-modeller, där dessa inte stängts av innan som instruktionen i manualen tydligt framhäver. Om inte detta följs kan det påtvingade trycket åsamka skada på regulatorn. OBS. Detta gäller endast maskiner som saknar slang med backventil. Bild på slang med backventil visas nedan.

Modellerna som berörs är tillverkade mellan 2014-2016:

Patriot/Pioneer – Serienummer: PT01438XXXXXXXX – PT01642XXXXXXXX

Independence – Serienummer: IN01450XXXXXXXX – IN01625XXXXXXXX

Executive – Serienummer: EX01444XXXXXXXX – EX01630XXXXXXXX

Kontrollera ditt serienummer som du hittar bak- eller undertill på maskinen.

ANVÄND INTE RENGÖRINGSPATRONER OM DU ÄR OSÄKER PÅ OM DU HAR FÖLJT INTRUKTIONERNA OCH OM DIN MASKIN HAR ETT SERIENUMMER INOM OVAN INTERVALL.

OBS! Utbytet sker inte via butik

Tillverkaren genomför denna återkallning som en frivillig och ren säkerhetsåtgärd för att du som konsument ska kunna vara helt säker vid användningen av ”Quick Clear” rengöringspatron.

Vänligen,

Woodstream Corporation och Acreto AB

Utbytesprocess:

Besök www.acretoservice.se där du registrerar ett garantiärende. Klicka på ”Starta Mosquito Magnet garantianmälan”, välj sedan alternativet ”Utbyte till slang med backventil” och fyll i uppgifterna som efterfrågas steg för steg.

Vi kommer efter registrerat garantiärende tillsända er en fraktsedel som ni använder er av vid inskicket av er maskin för åtgärd. Utbytet är helt kostnadsfritt.

 

Uppmaning-Mosquito-Magnet-Konsument

OBS! Förtydligande - utbytet sker inte via Skogma besök www.acretoservice.se för mer information och registrering av garantiärande.

Följ stegen för utbytesprocess ovan.

Senast betraktad