Artikeln har lagts till.

Forester Snytbaggeskydd, 5 liter

Artikel nr.: 146818001001

Forester Snytbaggeskydd, 5 liter
4 975,00 kr
Försändelsevikt: 0.01 kg

inkl. moms Frakt tillkommer.

Leveransklar, leveranstid ca 1-3 arbetsdagar

Leveransklar, leveranstid ca 1-3 arbetsdagar

Beskrivning
Forester - vår mest beprövade inskticid innehåller den aktiva substansen cypermetrin....mer
Produktinformation "Forester Snytbaggeskydd, 5 liter"

Forester - vår mest beprövade inskticid innehåller den aktiva substansen cypermetrin. Cypermetrin är en syntetisk pyretroid som är mag- och kontaktverkande. Forester är vattenbaserad och luktfri. 1 liter räcker till ca 6000 plantor vid efterbehandling i fält. Produktenblandas i vatten, dos 4%, eller tillsammans med vidhäftningsmedlet Flexcoat.

Kombinationen Forest och Flexcoat ger marknadens bästa skydd, SLU Asa. Den är utan konkurrens det mest konstnadseffektiva kemiska valet mot snytbagge, dessutom under 2 säsonger! Även godkänd för behandling av obarkat timmer mot insektsangrepp.

Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Bekämpningsmedel klass 2L.

Signalord: Varning. Faroangivelser. H302+H332 Skadligt vid förtäring eller inandning. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

  • p_ghs07_exclam
  • p_ghs09_aquatic-pollut-red
Produktegenskaper
  • Innehåller: 5 liter
Tillgängliga nedladdningar
Andra har också beställt
Senast betraktad