Artikeln har lagts till.

Forester Snytbaggeskydd, 5 liter

Artikel nr.: 146818001001

Forester Snytbaggeskydd, 5 liter
5 125,00 kr
Försändelsevikt: 0.01 kg

inkl. moms Frakt tillkommer.

Leveranstid ca 1-3 arbetsdagar.

Leveranstid ca 1-3 arbetsdagar.

Beskrivning
Innehåller den aktiva substansen cypermetrin. Cypermetrin är en syntetisk pyretroid som är mag-...mer
Produktinformation "Forester Snytbaggeskydd, 5 liter"

Innehåller den aktiva substansen cypermetrin. Cypermetrin är en syntetisk pyretroid som är mag- och kontaktverkande.

  • Forester är vattenbaserad och luktfri.
  • 1 liter räcker till ca 6000 plantor vid efterbehandling i fält.
  • Produkten blandas i vatten, dos 4 %, gärna med Flexcoat.

Kombinationen Forester och Flexcoat ger marknadens bästa skydd. Det är utan konkurrens det mest konstnadseffektiva kemiska valet mot snytbagge, dessutom under 2 säsonger! Även godkänd för behandling av obarkat timmer mot insektsangrepp. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Bekämpningsmedel klass 2L.

Signalord: Varning. Faroangivelser. H302+H332 Skadligt vid förtäring eller inandning. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

  • p_ghs07_exclam
  • p_ghs09_aquatic-pollut-red
Andra har också beställt
PW Markeringsfärg
PW Markeringsfärg
från 142,00 kr
13%
14%
12%
Strand Filmall Röjklinga
Strand Filmall Röjklinga
295,00 kr 339,00 kr
Senast betraktad