Artikeln har lagts till.

Forester Snytbaggeskydd, 5 liter

Artikel nr.: 146818001001

Forester Snytbaggeskydd, 5 liter
5 125,00 kr
Försändelsevikt: 0.01 kg

inkl. moms Frakt tillkommer.

Leveranstid ca 1-3 arbetsdagar.

Leveranstid ca 1-3 arbetsdagar.

Beskrivning
Innehåller den aktiva substansen cypermetrin. Cypermetrin är en syntetisk pyretroid som är mag-...mer
Produktinformation "Forester Snytbaggeskydd, 5 liter"

Innehåller den aktiva substansen cypermetrin. Cypermetrin är en syntetisk pyretroid som är mag- och kontaktverkande.

  • Forester är vattenbaserad och luktfri.
  • 1 liter räcker till ca 6000 plantor vid efterbehandling i fält.
  • Produkten blandas i vatten, dos 4 %.

Kombinationen Forester och Flexcoat ger marknadens bästa skydd mot snytbagge - dessutom under två säsonger!

Även godkänd för behandling av obarkat timmer mot insektsangrepp. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Bekämpningsmedel klass 2L.

Signalord: Varning. Faroangivelser. H302+H332 Skadligt vid förtäring eller inandning. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

  • p_ghs07_exclam
  • p_ghs09_aquatic-pollut-red
Andra har också beställt
PW Markeringsfärg
PW Markeringsfärg
från 142,00 kr
KAMPANJ
KAMPANJ
Skogma Märkfärg
Skogma Märkfärg
från 88,00 kr
35%
16%
Fiberpälssockor
Fiberpälssockor
79,00 kr 95,00 kr
Senast betraktad