Artikeln har lagts till.

Forester Snytbaggeskydd, 5 liter

Artikel nr.: 146818001001

Forester Snytbaggeskydd, 5 liter
5 344,00 kr
Försändelsevikt: 0.01 kg

inkl. moms Frakt tillkommer.

Leveranstid ca 1-3 arbetsdagar.

Leveranstid ca 1-3 arbetsdagar.

Beskrivning
Innehåller den aktiva substansen cypermetrin. Cypermetrin är en syntetisk pyretroid som är mag-...mer
Produktinformation "Forester Snytbaggeskydd, 5 liter"

Innehåller den aktiva substansen cypermetrin. Cypermetrin är en syntetisk pyretroid som är mag- och kontaktverkande.

  • Forester är vattenbaserad och luktfri.
  • 1 liter räcker till ca 6000 plantor vid efterbehandling i fält.
  • Produkten blandas i vatten, dos 4 %.

För att bibehålla en god effekt även år 2 rekommenderas att man tillsätter Flexcoat (art nr 146820). Flexcoat binder insekticiden på plantan och skyddar från avtvättning. Resultatet blir ett mycket effektivt skydd mot snytbagge- i två år!

Även godkänd för behandling av obarkat timmer mot insektsangrepp. Behandling av obarkat virke skall anmälas till Skogsstyrelsen i god tid innan behandlingen. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Bekämpningsmedel klass 2L vilket betyder att det krävs godkänd utbildning för att få använda produkten.

Signalord: Varning. Faroangivelser. H302+H332 Skadligt vid förtäring eller inandning. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

  • p_ghs07_exclam
  • p_ghs09_aquatic-pollut-red
Produktegenskaper
  • Innehåller: 5 liter
Tillgängliga nedladdningar
Andra har också beställt
PW Markeringsfärg
PW Markeringsfärg
från 123,00 kr
Skogma Märkfärg
Skogma Märkfärg
från 99,00 kr
Spencer Måttband
Spencer Måttband
från 543,00 kr
Senast betraktad