Liar & Grässkärare - Verktyget för skörd av långt gräs

Grässkärare har den fördelen att du kan använda den i trånga utrymmen tex mellan buskar, träd och där marken är ojämn. Liar däremot går det mycket fortare att skörda större ytor där du behöver större svängrum och där marken är jämn.

Här kan du också hitta reservdelar som:

Senast betraktad