Litteratur - Lär dig genom läsning

Det finns otaliga böcker som handlar om ämnet inom Skog och natur. Vi erbjuder dig en rimlig blandning av beprövade klassiker och nya utgåvor inom Skogslitteraturen.

Från Skogsstyrelsens förlag så har vi böcker och häften om Röjning, Föryngring av skog, Elden i skogen och Markberedning.

Vi har Gallringsmallar för både Norra och Södra delarna av Sverige som bygger på senaste material från produktionsforskningen.

Vi har böcker som Praktisk skogsbok som lägger vikten på hur du ska ta hand om din skog, planera avverkning, gödsla m.m. Grundboken för skogbrukare är ett självklart verktyg för varje skogsägare och andra skogligt verksamma personer.

Senast betraktad