1 från 2
1 från 2

Lafayette

Lafayette är den ledande leverantören av jaktradioutrustning i Skandinavien. Deras produkter är helt och hållet anpassade efter förhållanden son råder och efter de krav som ställs i de nordiska jaktmarkerna.

Senast betraktad