Artikeln har lagts till.

Master Frostchock Rostlösare

Artikel nr.: 224027001001

Master Frostchock Rostlösare
59,00 kr

inkl. moms Frakt tillkommer.

Leveranstid ca 1-3 arbetsdagar.

Leveranstid ca 1-3 arbetsdagar.

Beskrivning
En unik produkt som på ett nytt sätt löser fastrostade delar. Frost Chock kyler ned materialet...mer
Produktinformation "Master Frostchock Rostlösare"
En unik produkt som på ett nytt sätt löser fastrostade delar. Frost Chock kyler ned materialet till -40ºC. Genom nedkylningen orsakas en köldkrympning som ger mikrosprickor i rost-zonen. Detta gör att produktens aktiva ingredienser snabbt sugs in i sprickorna och bryter upp rosten. Innehåll 400 ml.

Signalord: Fara. Faroangivelser: H315 Irriterar huden. H222 Extremt brandfarlig aerosol. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

  • p_ghs02_flamme
  • p_ghs07_exclam
Tillgängliga nedladdningar
Senast betraktad