Artikeln har lagts till.

Master Silicon Smörjmedel

Artikel nr.: 225002001001

Master Silicon Smörjmedel
52,00 kr

inkl. moms Frakt tillkommer.

Leveranstid ca 1-3 arbetsdagar.

Leveranstid ca 1-3 arbetsdagar.

Beskrivning
Har dina stövlar börjat tappa färg eller blivit vita? Stöveln är då uttorkad och behöver...mer
Produktinformation "Master Silicon Smörjmedel"

Har dina stövlar börjat tappa färg eller blivit vita? Stöveln är då uttorkad och behöver silikon.

  • Spraya på, torka med en trasa och vips ser stöveln som ny ut igen.
  • Silikonspray skyddar dina stövlar och ökar hållbarheten.
  • 400 ml.

Signalord: Fara. Faroangivelser: H222 Extremt brandfarlig aerosol.H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H315 Irriterar huden. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

  • p_ghs02_flamme
  • p_ghs07_exclam
Senast betraktad