Artikeln har lagts till.

Master Silicon Smörjmedel

Artikel nr.: 225002001001

Master Silicon Smörjmedel
52,00 kr

inkl. moms Frakt tillkommer.

Leveransklar, leveranstid ca 1-3 arbetsdagar

Leveransklar, leveranstid ca 1-3 arbetsdagar

Beskrivning
Ett friktionsnedsättande medel som användas för plast, trä, metall, textil m.m. Den ger en tunn...mer
Produktinformation "Master Silicon Smörjmedel"
Ett friktionsnedsättande medel som användas för plast, trä, metall, textil m.m. Den ger en tunn osynlig film som inte lämnar fläckar efter sig och är luktfri. Utmärkt till gummilister, blixtlås, reglage eller andra kärvande ställen. Innehåll 400 ml.

Signalord: Fara. Faroangivelser: H222 Extremt brandfarlig aerosol.H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H315 Irriterar huden. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

  • p_ghs02_flamme
  • p_ghs07_exclam
Senast betraktad