Mykorrhiza - Jordens dolda superhjältar!

Vad är mykorrhiza?

Mykorrhiza är ett grekiskt ord som på svenska betyder svamprot, vilket är ett resultat av ett ömsesidigt förhållande, en symbios, mellan växter och vissa mycel (jordsvampar). Detta partnerskap har successivt utvecklats under 500 miljoner års evolution. Mycelen hjälper växterna att växa bättre och ger växterna ökad motståndskraft mot miljöstress och skydd mot växtpatogener. I utbyte får svampen de sockerarter den behöver från växterna.

Mycel är svampar

Ta en skogspromenad under hösten. Har du tur kanske du hittar kantareller. Säkert upptäcker du några giftiga men vackra röda flugsvampar. Naturligtvis ser du bara det som finns ovan marken. Däremot finns den större delen av organismen under jorden i form av fina trådar (hyfer) som sträcker sig många meter genom jorden. Det du ser ovan jord av svampen är i själva verket bara en liten del av hela organismen – en organism som vi kallar mycel. Nätverket av underjordiska hyfer ansluter sig till växternas rötter och fungerar i praktiken som ett extra rotsystem.

 

Finns det bara en typ av mykorrhizabildande mycel?

Nej, långt därifrån! Idag känner vi till sju typer av mykorrhiza. Forskningen om mycel och mykorrhiza är – ja, faktiskt – ganska ung vetenskap. Det är därför det forskats mer och mer för att förstå och identifiera för att sedan dela upp dem i olika typer.

 

När man framställer mykorrhiza går det till så här:

 

  • Man multiplicerar/odlar de enskilda arterna i en för respektive art i naturlig miljö.
  • Sedan blandar de ihop dem för att de ska få de rätta förutsättningarna för att möta särskilda behov och tillämpningar. Olika växter behöver olika arter av mykorrhizasvampar och den specifika formulan som krävs i varje enskilt fall kan bara skapas genom att involvera experter, biologer och mykologer i produktionen av nya produkter.

 

Är mykorrhizasvampar ett gödningsmedel?

- Nej!

Mykorrhizasvampar är levande organismer. De stöder substratet/växtbädden och växten under hela dess livslängd.

Symbiosen kan inte skapas av ett gödningsmedel.

Däremot är gödsel viktigt eftersom det behövs näringsämnen i jorden. Därför är kombinationen mykorrhizasvampar och en lagom dos gödsel det bästa ur både miljö- och ekonomiskt perspektiv.

Nu kan även du utnyttja denna fantastiska resurs och få de starka, resistenta och friska växter du har strävat efter – samtidigt som du också får en bättre mylla.

 

Mykorrhiza5af29f2599b2f

 

Varför ska jag använda mykorrhiza?

Växter och mycel behöver varandra, därför borde mykorrhiza vara en självklarhet för alla som har växter. När vi sätter nya växter av alla typer och ger dem mykorrhiza, ger vi dem egentligen det naturligaste av vad naturen själv har skapat under evolutionens gång. En växts rotsystem klarar sig inte på egen hand – den behöver symbiosen.

Med förutsättningarna för symbiosen på plats i växtens rotsystem, får vi växter som mår bättre, som slipper det man kallar växtstress, som undviker jordtrötthet och slipper sjukdomar. De mikroskopiska trådarna skapar en barriär mellan jorden och växten, reglerar vattenkonsumtionen under heta dagar och fångar upp fler näringsämnen än vad rötterna själva skulle klara av ta upp ur jorden. När du behandlar dina växter med mykorrhizabildande mycel, kan du vara säker på att de kommer att få möjlighet att använda hela potentialen av vad som finns i din jord.

 

Varför har ingen upplyst mig om denna fantastiska resurs?

Tro det eller ej, men i vissa delar av världen har man faktiskt använt sig av denna teknik i över 2000 år. Många av svaren på mycelens gåtor har vi med hjälp av intensiv forskning fått bara på de tre senaste decennierna. Forskningen har också lett till utvecklandet av tekniker att kunna producera svampsporer/mycel av högsta kvalitet. Genom att tillföra växtbädden mykorrhizabildande mycel kommer du att bidra till en naturlig tillväxt, resistens mot sjukdomar och en bättre livscykel.

Precis som människor behöver ha en god tillgång till vatten och en hälsosam livsstil baserad på naturliga, ekologiska produkter, mår våra växter mycket bättre när de lever med ”kamrat mycel” i en livslång relation som hjälper dem att utnyttja alla resurser i jorden. När vi förser våra växter med bästa möjliga stöd i form av mykorrhiza, får växterna samtidigt mycket större potential att överleva perioder under dåliga förhållanden.

Stäng filter
Filtrera efter:
Kategorier
(SupportLabelCaptcha)

* obligatoriska fält.

Passande artiklar
Mykorrhiza ectovit
Mykorrhiza ectovit
från 155,00 kr
Mykorrhiza symbivit
Mykorrhiza symbivit
från 133,00 kr