Argrow paket med 5 flaskor granulat och en handdoserare