Eder Monteringsats för fräs. 9 och 12mm svärdspår, delning 3/8.