Böcker & medier

Grundbok för skogsbrukare: Fakta om skog och skogsbruk Grundbok för skogsbrukare: Fakta om skog och skogsbruk Ved: Allt om huggning, stapling och torkning - och vedeldningens själ Ved: Allt om huggning, stapling och torkning - och vedeldningens själ Gallringsmallar: Södra Sverige Gallringsmallar: Södra Sverige PS: Praktisk skogsbok PS: Praktisk skogsbok Bonitering av Skogsmark - anvisningar, diagram & tabeller Bonitering av Skogsmark - anvisningar, diagram & tabeller Liehandboken Liehandboken Skogsbrukarens Handbok: Motorsågning Skogsbrukarens Handbok: Motorsågning Skogsmarksflora Skogsmarksflora Gallringsmallar: Norra Sverige Gallringsmallar: Norra Sverige Skogsbrukarens Handbok: Röjsågning - och annan skogsvårdsteknik Skogsbrukarens Handbok: Röjsågning - och annan skogsvårdsteknik Pangmat från Silsjönäs Pangmat från Silsjönäs Norwood & Frontier Sågverkskatalog Norwood & Frontier Sågverkskatalog Älskade å: Fiskeminnen från Gimån Älskade å: Fiskeminnen från Gimån Häfte: Markberedning Häfte: Markberedning