Rågång och markeringsband

För långvarig och beständig markering av gränser, rågångar, naturreservat, biotopskydd, nyckelbiotoper mm är det klokt att använda Markeringsband eller Rågångsstolpar.

Markeringsband och skyltar

Markeringsbanden kan dessutom förses med skyltar som informerar om vilken typ av gräns, led eller t.ex. vilken fastighet markeringen handlar om. Skylthållarna kan förses med skyltar med valfri information, dels som egenskriven text med tuschpenna eller med förtryckta skyltar med den text/symboler du själv anger. Hör med oss för offert!

Vi tillhandahåller ett stort sortiment av förtryckta skyltar ex vandringsled, skoterled, skidspår, pass mm (se skyltar).

Rågångsstolpar

Vid rågångsmarkering eller annan typ av beständig gränsmarkering är Rågångsstolpar ett bra alternativ. Vi marknadsför ett brett sortiment av rågångsstolpar av varumärken som Keba, Nordforest.

Rågångsstolparna finns i olika material såsom aluminium, stål och glasfiber. Längder finns från 1-5 meter till 2,3 meter. Välj en längd med utgångspunkt i hur mycket snö finns normalt i Ditt område, hur djupt tänker du slå ner stolpen i backen. Är det myrmark? Välj då en stolpe med spets, ex Keba för att förhindar att för mycket vatten tränger in i stolpen.

Ska du bära långt? Välj Nordforest rågångsstolpe,som är lätt. Ska du markera ett hörn, en vinkel med extra tydlig markering, välj Rågångsstolpe T-Profil.

Senast betraktad