1 från 3
1 från 3

Mätning, taxering

Mätteknik spelar en viktig roll i det moderna skogsbruket. Förutom mätanordningar som bevisligen fungerat i årtionden inom skogsinventeringar och fältundersökningar, som t.ex. kompassen, erbjuder vi dig också många innovativa nya produkter. Vi har enheter för professionell trämätning eller tillväxtmätning, samt elektroniska mätanordningar och laserassisterade enheter för att nämna några.

Högkvalitativa mätinstrument med många syften

Inom området för mätteknik i skogsbruket har det under åren etablerats tillverkare vars produkter uppfyller många syften. Utöver mätklavar sträcker sig sortimentet i vår webshop också till mätstavar, höjdmätare och väldigt exakta kompasser för att nämna några.

En av de mest kända tillverkarna är svenska Haglöf, känd världen över för deras högkvalitativa mätinstrument. De erbjuder ett antal mätverktyg med eller utan elektroniskt stöd, som både förenklar och effektiviserar mätningar i skogen. Digitalklaven Haglöf Mantax Digitech II tillhör toppklassen av mätinstrumenten inom skogsbruk. Med hjälp av sofistikerad programvara kan ett stort antal mätdata registreras, sparas och utvärderas. Haglöf tillverkar även andra typer av mätinstrument. Vertex IV, Laser Geo och Vertex Laser Geo är beprövade enheter avsedda för alla typer av mätning i skog och fält. Med rätt tillbehör kan du mäta cirkelprovytor 360° i olika skogstyper, både glesa, täta och allt däremellan.

Med en Haglöf tillväxtborr kan du borra i trädet och med hjälp av borrkärnan läsa av antal årsringar, trädets tillväxttakt och kvalitet. De tillverkas i en datastyrd slipmaskin med otrolig noggrannhet, vilket medför att borren lättare skär in i virket och gör borrkärnans yta slätare och lättare att avläsa.

Haglof Link

Skicka dina filer via Bluetooth till Haglof Link med alla Geo instrument. Öppna i Google Earth/Excel eller ladda upp i Pits & Piles 3D molnlösning. Haglof Link hittar du i Google Play eller App Store.

Haglöf 3D Pile

Utöka möjligheterna för din Laser Geo med Haglöf 3D Pile applikation, speciellt anpassad för högar och travinventering. Använd 3D Pile applikationen i din Laser Geo för att mäta volym av en oregelbunden hög eller virkesvälta. Ett komplett system där en person kan utföra hela arbetet utan att andra instrument och resultatet erhålls direkt på plats efter utfört arbete. 3D Pile applikationen kan installeras på Laser Geo samt Vertex Laser Geo.

För avståndsmätning hittar du även de klassiska mätinstrumenten så som mäthjul, mätlina och måttband.

Mätning höjd, längd & yta

Hos oss hittar du klassiska mätinstrument som mäthjul och mätlina, samt mer avancerade mätinstrument med laser- och ultraljudsteknik.

Beställ kvalitetsinstrument från de stora jättarna Nikon och Haglöf.

Mätning med ultraljudsteknik

Vid ultraljudsmätning används en avståndsmätare som riktas mot en transponder, alternativt två avståndsmätare som riktas mot varandra - vilket lämpar sig särskilt vid mätning av kraftledningsgators bredd då en person kan gå på var sida.

 • Passar alla typer av fältmätningar, t.ex. utsättningsarbeten, vägstakning, mätning av kraftledningsgator m.m.
 • Särskilt lämpligt vid mätning av cirkelprovytor.
 • Mätning kan utföras trots tät vegetation.

Mätning med laserteknik

Avståndsmätning med hjälp av laserteknik gör att du kan mäta avstånd med hög precision i fält. Det finns olika varianter med och utan ultraljudsteknik i kombination med laserteknik beroende på hur avancerad teknik du behöver i ditt arbete.

 • Högprecisionslaser - hyllade mätinstrument i skogsbruket!
 • Mät avstånd, höjd, vinklar och höjdskillnader mellan två olika mål med någon av våra produkter.
 • Brett användningsområde - kan t.ex. användas vid planläggning, eller olika säkerhetsarbeten vid ledningar och vägar.

Har du ett behov, men vet inte vilken produkt som passar just dig? Tveka inte att kontakta oss!

Kompasser

Det finns ett stort urval av kompasser på marknaden. Precisionsinstrument från SUUNTO möjliggör exakt navigering i skogen. Dessa används också inom forskning. Den finska tillverkaren är även känd för sin exakta lutning- och höjdmätare. För att navigera terrängen rekommenderas en bra kompass eller syftkompass. Silva är ett företag med ursprung i Sverige som har lång erfarenhet av kompasser för friluftsliv & äventyr, orientering och professionell användning. Deras kvalitetskompasser säkerställer snabb och precis navigering oavsett var du befinner dig.

Håll ordning på alla prylar med taxeringsvästen

Taxeringsvästen används vid taxering, planering och andra skogsarbeten där det finns ett behov av att ha skogsbrukarens alla verktyg lättillgängliga. Västen är tillverkad i ett slittåligt och ventilerande material i varselfärg med reflexpartier för att användaren ska vara väl synlig.

Västen har många praktiska fickor för instrument, telefon, markeringsband med mera. Den har även en stor ficka baktill som till exempel rymmer regnkläder eller regnponcho för att du snabbt ska ha åtkomst till dessa vid växlande väder. Dragkedjor på sidorna gör det möjligt att variera storleken i midjan vilket är praktiskt vid årstidsskiften, på vintern görs västen större för att få plats med en tjockare jacka under. Det gör det också möjligt att till viss del justera efter olika individer när västen har flera användare.

Det är tillbehören som gör västen

Du utrustar enkelt västen efter dina behov genom att komplettera med några av våra tillbehör. Fyra fästen för tillbehör är förmonterade. Med rätt tillbehör får du med dig märkband, märkfärg, tillväxtborr och mycket annat. (Obs! En del tillbehör kräver adapter)

Komplettera med produkter för märkning

I kategorin Märkning hittar du enkelt allt du behöver för att märka upp basvägar, rågångar, skogsbestånd, virkesvältor och mycket mer. Här finns Märkband av PE-plast eller de mer miljövänliga alternativet non-woven, Häfthammare & klammer samt Stämpelutrustning & färg för att märka upp virkesvältor, Märkfärg av både sprayburkar och maskinfärg.

Relaskop

Relaskopet är ett viktigt instrument för att erhålla beståndets grundyta per hektar (m2/ha). Detta används för att bestämma beståndets virkesförråd i skogskubikmeter per hektar (m3sk/ha). Genom att använda en Hjälptabell för kubering erhålls ännu noggrannare resultat.

Skogma-relaskopet är utformad i samarbete med Skogshögskolan och forskningsstiftelsen Skogarbeten. Handtaget har hål för montering av Räkneverk med tre sortiment.

Klavar

Ditt hjälpmedel för mätning av trädets diameter. Vi har precisionsklavar i olika längder för att du ska hitta en längd som passar ditt behov. Vår mest sålda klave är den vars längd på skalan är 50 cm!

Trädets diameter mäts i brösthöjd (brösthöjdsdiameter) 1,3 m

Trädets diameter används bland annat vid beräkning av trädets volym. Du kan också bestämma trädets tillväxt genom att mäta göra återkommande mätningar.

Gör så här:

Träd är generellt sett cirkulära, men ofta växer de inte helt jämnt, vilket gör att de även kan vara ovala och allt däremellan.

 • Mät därför trädet i brösthöjd, en gång i längdriktningen och en gång på kortsidan.
 • Medelvärdet av dina mätningar är trädets brösthöjdsdiameter.

Effektiv datainsamling och överföring med en digitalklave

Med hjälp av digitalklaven kan du på ett snabbt och effektivt sätt mäta in träddata - trädslag, höjd och diameter - för tiotusentals träd.

Tillväxtborrar & tillbehör

Med en Haglöf tillväxtborr kan du borra i trädet och med hjälp av borrkärnan läsa av antal årsringar, trädets tillväxttakt och kvalitet. De tillverkas i en datastyrd slipmaskin med otrolig noggrannhet, vilket medför att borren lättare skär in i virket och gör borrkärnans yta slätare och lättare att avläsa.

Öka livslängden på din tillväxtborr

För att ytterligare öka livslängden på din tillväxtborr tillhandahåller vi reservdelar så som borrpipa, utdragare och handtag som kan köpas separat och bytas ut allt eftersom det slits. Med tid och användning blir borrskäret slött, med en slipsats kan du hålla i gott skick.

Anteckna även vid blött eller regnigt väder med Rite in the Rain

Rite in the Rain vattenfast allväderspapper gör det möjligt för användaren att göra anteckningar även vid blöta eller regniga väderförhållanden. Finns både som anteckningsblock och kopieringspapper. Det vattenfasta kopieringspapperet gör det möjligt att skriva ut kartor, diagram, formulär, kalkylblad och annat som behövs vid fältarbete.

Tips! Komplettera med en Allväderspenna så är du ordentligt rustad för alla tänkbara situationer.

Jordsonder

En jordsond används bland annat till att bedöma jorddjup och jordart. Jordartsbedömning innebär att man bestämmer finkornhalten och kornstorleksfördelningen vilket är användbart vid till exempel vägbyggnationer. Dess främsta användningsområde är dock som hjälpmedel för att bestämma bärighet.

Kuriosa! Kallas även för jägmästarkrycka.

Cirkelprovytor

Jordsonden kan även användas som centrumpinne vid provytemätningar. Förankra jordsonden i marken ordentligt, fäst sedan ett Måttband på kroken och gå ut till önskad längd beroende på provytans radie. Mät alla stammar/plantor inom den cirkel som bildas. Multiplicera med rätt faktor för att erhålla antalet per hektar.

 • En yta med 5,64 m radie ger en provyta på 100m2 eller 0,01 ha. Multiplicerat med 100 erhåller du antalet stammar/plantor per hektar.
 • En yta med radie 2,52 ger en provyta på 20 m2 eller 0,002 ha. Multiplicerat med 500 erhåller du antalet stammar/plantor per hektar.
 • En yta med 1,78 m radie ger en provyta på 10 m2 eller 0,001 ha.

Fukthaltsmätare

Fukthaltsmätare används för att bestämma fukthalt i trä. Fukthalt avser kvoten av vattnets massa i fuktigt material och massan av det fuktiga materialet, och används i olika skogliga sammanhang bland annat genom mätning av fukthalt i trädbränslen och olika konstruktionsmaterial.

Tips! En fukthaltmätare med elektroder kan med fördel användas för att bestämma fukthalten i ved. En hög fukthalt ger lågt uppvärmningsvärde. Förläng livslängden på din kamin eller spis genom att hålla en låg fukthalt i veden.

Senast betraktad