Mätning, taxering

Mätteknik spelar en viktig roll i det moderna skogsbruket. Förutom mätanordningar som bevisligen fungerat i årtionden inom skogsinventeringar och fältundersökningar, som t.ex. kompassen, erbjuder vi dig också många innovativa nya produkter. Vi har enheter för professionell trämätning eller tillväxtmätning, samt elektroniska mätanordningar och laserassisterade enheter för att nämna några.

Högkvalitativa mätinstrument med många syften

Inom området för mätteknik i skogsbruket har det under åren etablerats tillverkare vars produkter uppfyller många syften. Utöver mätklavar sträcker sig sortimentet i vår webshop också till mätstavar, höjdmätare och väldigt exakta kompasser för att nämna några.

En av de mest kända tillverkarna är svenska Haglöf, känd världen över för deras högkvalitativa mätinstrument. De erbjuder ett antal mätverktyg med eller utan elektroniskt stöd, som både förenklar och effektiviserar mätningar i skogen. Digitalklaven Haglöf Mantax Digitech II tillhör toppklassen av mätinstrumenten inom skogsbruk. Med hjälp av sofistikerad programvara kan ett stort antal mätdata registreras, sparas och utvärderas. Haglöf tillverkar även andra typer av mätinstrument. Vertex IV, Laser Geo och Vertex Laser Geo är beprövade enheter avsedda för alla typer av mätning i skog och fält. Med rätt tillbehör kan du mäta cirkelprovytor 360° i olika skogstyper, både glesa, täta och allt däremellan.

Med en Haglöf tillväxtborr kan du borra i trädet och med hjälp av borrkärnan läsa av antal årsringar, trädets tillväxttakt och kvalitet. De tillverkas i en datastyrd slipmaskin med otrolig noggrannhet, vilket medför att borren lättare skär in i virket och gör borrkärnans yta slätare och lättare att avläsa.

Haglof Link

Skicka dina filer via Bluetooth till Haglof Link med alla Geo instrument. Öppna i Google Earth/Excel eller ladda upp i Pits & Piles 3D molnlösning. Haglof Link hittar du i Google Play eller App Store.

Haglöf 3D Pile

Utöka möjligheterna för din Laser Geo med Haglöf 3D Pile applikation, speciellt anpassad för högar och travinventering. Använd 3D Pile applikationen i din Laser Geo för att mäta volym av en oregelbunden hög eller virkesvälta. Ett komplett system där en person kan utföra hela arbetet utan att andra instrument och resultatet erhålls direkt på plats efter utfört arbete. 3D Pile applikationen kan installeras på Laser Geo samt Vertex Laser Geo.

För avståndsmätning hittar du även de klassiska mätinstrumenten så som mäthjul, mätlina och måttband.

Mätning höjd, längd & yta

Hos oss hittar du klassiska mätinstrument som mäthjul och mätlina, samt mer avancerade mätinstrument med laser- och ultraljudsteknik.

Beställ kvalitetsinstrument från de stora jättarna Nikon och Haglöf.

Mätning med ultraljudsteknik

Vid ultraljudsmätning används en avståndsmätare som riktas mot en transponder, alternativt två avståndsmätare som riktas mot varandra - vilket lämpar sig särskilt vid mätning av kraftledningsgators bredd då en person kan gå på var sida.

  • Passar alla typer av fältmätningar, t.ex. utsättningsarbeten, vägstakning, mätning av kraftledningsgator m.m.
  • Särskilt lämpligt vid mätning av cirkelprovytor.
  • Mätning kan utföras trots tät vegetation.

Mätning med laserteknik

Avståndsmätning med hjälp av laserteknik gör att du kan mäta avstånd med hög precision i fält. Det finns olika varianter med och utan ultraljudsteknik i kombination med laserteknik beroende på hur avancerad teknik du behöver i ditt arbete.

  • Högprecisionslaser - hyllade mätinstrument i skogsbruket!
  • Mät avstånd, höjd, vinklar och höjdskillnader mellan två olika mål med någon av våra produkter.
  • Brett användningsområde - kan t.ex. användas vid planläggning, eller olika säkerhetsarbeten vid ledningar och vägar.

Har du ett behov, men vet inte vilken produkt som passar just dig? Tveka inte att kontakta oss!

Senast betraktad