Jordsonder

En jordsond används bland annat till att bedöma jorddjup och jordart. Jordartsbedömning innebär att man bestämmer finkornhalten och kornstorleksfördelningen vilket är användbart vid till exempel vägbyggnationer. Dess främsta användningsområde är dock som hjälpmedel för att bestämma bärighet.

Kuriosa! Kallas även för jägmästarkrycka.

Cirkelprovytor

Jordsonden kan även användas som centrumpinne vid provytemätningar. Förankra jordsonden i marken ordentligt, fäst sedan ett Måttband på kroken och gå ut till önskad längd beroende på provytans radie. Mät alla stammar/plantor inom den cirkel som bildas. Multiplicera med rätt faktor för att erhålla antalet per hektar.

  • En yta med 5,64 m radie ger en provyta på 100m2 eller 0,01 ha. Multiplicerat med 100 erhåller du antalet stammar/plantor per hektar.
  • En yta med radie 2,52 ger en provyta på 20 m2 eller 0,002 ha. Multiplicerat med 500 erhåller du antalet stammar/plantor per hektar.
  • En yta med 1,78 m radie ger en provyta på 10 m2 eller 0,001 ha.

Jordsonder & tillbehör

Du hittar allt du behöver kring jordsonder och tillbehör här hos oss. Välj ett verktyg som underlättar för dig att ta reda på jordens egenskaper. Vad den består av och få en bild av hur marken ser ut under jordytan. Du kan på det här viset se hur mycket arbete som behövs och vilken utrustning som kommer att krävas. Det kan också vara ett bra sätt att ta reda på vart den optimala platsen ligger där minst arbete kommer att krävas.

Jordsonder & tillbehör gör arbetet lättare

När ett arbete ska utföras som kräver att jord grävs upp eller att ett arbete ska utföras direkt på marken krävs det kunskap. Kunskap om hur jorden är uppbyggd och det är här som jordsonder gör allt lättare. Ett verktyg som skruvas ner och visar snabbt hur jorden ser ut under. Om det finns stenar, lera eller något annat som kan vara viktigt att känna till vet du det direkt.

Välj en jordsond som har den längd du behöver och använd den enligt instruktionerna. På det här sättet får du snabbt den informationen du behöver. En jordsond kan exempelvis kräva att du också använder en slägga för att få ner den i marken. Jordsonder ger dig även en ypperlig möjlighet att testa PH halter och att ta reda på temperaturen. Vilket krävs för att du ska kunna utföra arbeten som kan vara temperaturskänsliga.

Rätt jordsonder & tillbehör - en checklista

Här hos oss har du alltid möjligheten att hitta det du behöver. Butiken är öppen dygnets alla timmar, året runt, för att du i lugn och ro ska hitta precis det verktyget eller den utrustning du vill ha. Att tänka på vid jordsonder & tillbehör:

  • Längden är avgörande.
  • Använd alltid rekommenderade verktyg, exempelvis rätt slägga.
  • Välj storlek på jordsonden som passar dina behov.
  • Tillbehör låter dig mäta PH värdet och temperaturen i marken.
Senast betraktad