Klavar

Ditt hjälpmedel för mätning av trädets diameter. Vi har precisionsklavar i olika längder för att du ska hitta en längd som passar ditt behov. Vår mest sålda klave är den vars längd på skalan är 50 cm!

Trädets diameter mäts i brösthöjd (brösthöjdsdiameter) 1,3 m

Trädets diameter används bland annat vid beräkning av trädets volym. Du kan också bestämma trädets tillväxt genom att mäta göra återkommande mätningar.

Gör så här:

Träd är generellt sett cirkulära, men ofta växer de inte helt jämnt, vilket gör att de även kan vara ovala och allt däremellan.

  • Mät därför trädet i brösthöjd, en gång i längdriktningen och en gång på kortsidan.
  • Medelvärdet av dina mätningar är trädets brösthöjdsdiameter.

Effektiv datainsamling och överföring med en digitalklave

Med hjälp av digitalklaven kan du på ett snabbt och effektivt sätt mäta in träddata - trädslag, höjd och diameter - för tiotusentals träd.

Senast betraktad