Relaskop

Relaskopet är ett viktigt instrument för att erhålla beståndets grundyta per hektar (m2/ha). Detta används för att bestämma beståndets virkesförråd i skogskubikmeter per hektar (m3sk/ha). Genom att använda en Hjälptabell för kubering erhålls ännu noggrannare resultat.

Skogma-relaskopet är utformad i samarbete med Skogshögskolan och forskningsstiftelsen Skogarbeten. Handtaget har hål för montering av Räkneverk med tre sortiment.

Senast betraktad