Stycketalsräknare

Den klassiska stycketalsräknaren är ett enkelt och pålitligt hjälpmedel.

Tre- eller fyrställigt räkneverk

Med hjälp av det tre- eller fyrställiga räkneverket har du möjlighet att hålla räkningen på flera träslag. Knapparna har olika färger för att du på ett enkelt sätt skall särskilja dem åt.

Tips! Ha ditt räkneverk nära till hands genom att köpa till en Bälteshållare. Passar både det tre- samt fyrställiga räkneverket.

Tips! Montera din stycketalsräknare på Relaskopet så att du på ett smidigt sätt kan mata in antalet. Observera att inte alla räkneverk och relaskop är kompatibla. Läs vad som gäller, eller kontakta oss!

Elektroniskt räkneverk

Haglöf har utformat ett sexställigt elektroniskt räkneverk med möjlighet att lagra information även i avstängt läge. Enheten är robust, driftsäker och tålig för alla typer av förhållanden. Olika ljudsignaler förhindrar felinmatning.

Användbar inom skogsbruk för att räkna till exempel träd, virke och plantor. Även användbar inom jordbruk, handel, industri, för statistiska undersökningar med mera.

Senast betraktad