Tillväxtborrar & tillbehör

Med en Haglöf tillväxtborr kan du borra i trädet och med hjälp av borrkärnan läsa av antal årsringar, trädets tillväxttakt och kvalitet. De tillverkas i en datastyrd slipmaskin med otrolig noggrannhet, vilket medför att borren lättare skär in i virket och gör borrkärnans yta slätare och lättare att avläsa.

Öka livslängden på din tillväxtborr

För att ytterligare öka livslängden på din tillväxtborr tillhandahåller vi reservdelar så som borrpipa, utdragare och handtag som kan köpas separat och bytas ut allt eftersom det slits. Med tid och användning blir borrskäret slött, med en slipsats kan du hålla i gott skick.

Tips!

 • LÄNGDER: Från 100 till 1000 mm. För optimalt penetreringsdjup, välj en borr som är lite längre än halva träddiametern.
 • KÄRNDIAMETER: Tillväxtborrarna finns i fyra kärndiameterutföranden. Grövre kärndiameter (10 eller 12 mm) används främst för fiberanalys. För skandinavisk skog passar ofta diametern 5.15 bäst.
 • SKÄR: Borren kan ha antingen två eller tre skär och modell väljs beroende på hårdhet i virket som ska borras. Borrar med 3-skär är snabbare. Vid borrning i hårda träslag rekommenderas 2-skärsborrar som kräver mindre kraft.
 • TILLBEHÖR: Med ett Borrstöd underlättas borrningen. Ta stöd mot bröstkorgen för kontrollerad borrning. Med en Årsringsmätare kan du göra en noggrann undersökning av borrkärnan. Med en Tillväxthammare kan du undersöka trädets senaste årsringar.

Hur du använder tillväxtborren steg-för-steg

 1. Skruva ur utdragaren från handtaget.
 2. Tag borrpipan ur handtaget.
 3. Skjut undan spärren och sätt in borrpipan i handtaget så att spåret förblir synligt. Fäll tillbaka spärren i spåret.
 4. Borren är nu klar för användning. Borra in pipan till önskat djup – vanligtvis mittpunkten av stammen.
 5. Stick in utdragaren i borrpipan.
 6. Skriva ur borren ett kvarts varv med utdragaren intryckt. Detta moment är viktigt för att borrkärnan ska behållas hel.
 7. Drag försiktigt ur borrkärnan.
 8. På borrkärnan kan nu trädets årsringar, tillväxttakt och kvalitet avläsas. Vid borrning av båtar, stolpar eller husvirke framträder till exempel impregneringsdjup, skador eller röta. Trädet börjar omedelbart en läkningsprocess. Vid behov kan hålet pluggas igen med en bit kork eller med den egna borrkärnan efter att undersökningen är slutförd.

Tips! Med ett borrstöd underlättas borrningen. Vila borrstödet mot bröstkorgen för kontrollerad borrning.

Senast betraktad