Bästsäljare

Skogsgödsling

I butiken hittar du allt det du behöver för skogsgödsling på ett enkelt och effektivt sätt. Skog och mark måste skötas om och hanteras på rätt sätt. Genom att använda skogsgödsling ökar upptaget av näring och vatten hos plantan som därmed växer bättre. Målet är att skogen ska få ett nytt liv eller för att hjälpa nyplanterade träd att växa. Hos oss finner du ett stort utbud av allt det du behöver för skogsgödsling och plantering i skogsmiljö.

Allt du behöver för skogsgödsling hittar du hos oss

Skogen är en levande organism som behöver både näring och vatten för att växa. Det är bakgrunden till att man ska använda skogsgödsling. Ett alternativ som underlättar för plantor och träd att ta upp både näring och vatten. Det gör att rötterna växer sig större och därmed får ett bättre fäste i marken. I butiken hittar du allt du behöver för skogsgödsling i form av både växtnäring men också doseringsverktyg samt hjälpmedel vid plantering.

Att sköta om de plantor och träd som planterats samt ge dem möjligheten att växa ger ett bättre resultat i slutändan. Genom att välja det som uppfyller dina behov i form av skogsgödsling får skog och mark möjligheten att få bättre förutsättningar. I vår butik kan du i lugn och ro gå igenom vad du behöver och välja ut det som uppfyller dina behov. Den är alltid öppet och du kan därmed upptäcka nya hjälpmedel vid skogsgödsling som passar för dig.

Checklista vid val av skogsgödsling

Du hittar ett stort utbud av olika produkter inom skogsgödsling både i form av växtnäring och andra redskap och hjälpmedel. En del saker du kan tänka på vid val av produkter inom skogsgödsling:

  • Läs alltid igenom instruktionerna för produkterna inom skogsgödsling.
  • Välj de hjälpmedel som krävs, exempelvis doseringsverktyg och planteringsrör.
  • Använd skogsgödsling enligt instruktionerna.
Senast betraktad