Signumat Premium Split Stopper

Förhindra sprickbildningar och bevara värdet på ditt trä med hjälp av Signumat Premium Split Stopper. En klammer med extremt hög draghållfasthet som genomtränger helt med några hammarslag.

Följ svärmningsövervakningen!

Nu har årets svärmningsövervakning börjat! 60 st barkborrefällor finns utplacerade runt om i landet som töms varje vecka för att ge information om när det är störst risk för angrepp.
Försäkra din skog genom att investera i fångstfällor och feromoner. Vi har sökt dispens för feromonet Phero-X-Lure IT. Rapport från Granbarkborrekonferensen.