COVID-19

Med anledning av Coronaviruset vidtar Skogma nödvändiga åtgärder och följer hälsomyndighetens rekommendationer. Vi vill ta hand om våra kunder och medarbetare på bästa sätt och minska risken för infektion.