Timbermen sågskyddskläder med varsel!

Vi arbetar ständigt för att utveckla våra produkter så att de uppfyller kraven för oss i skogen.

Skyddsklasser. Hur fungerar sågskydd?

Hur fungerar sågskydd? Sågskyddet är placerat mellan yttertyget och fodret, som består av flera lager löst vävda och mycket långa tunna rivfasta trådar.