Förhindra sprickbildningar och bevara värdet på ditt trä med hjälp av Signumat Premium Split Stopper. En klammer med extremt hög draghållfasthet som genomtränger helt med några hammarslag.