Dataskydd

1. Sekretesspolicy

Vi ser fram emot ditt besök på vår hemsida. I det följande vill vi informera dig om hur dina uppgifter hanteras i enlighet med artikel 13 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Lagring av IP-adressen

Vi lagrar IP-adressen som överförs av din webbläsare strikt för ett specifikt ändamål under en period av sju dagar, i syfte att kunna identifiera, begränsa och eliminera attacker på vår webbplats. Efter att denna period har förflutit tar vi bort eller anonymiserar IP-adressen. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 lit.f GDPR.

Användningsdata

När du besöker vår webbplats lagras så kallad användningsdata tillfälligt på vår webbserver som en logg för statistiska ändamål för att förbättra kvaliteten på vår webbplats. Denna datamängd består av

  • sidan från vilken filen begärdes,
  • namnet på filen,
  • datum och tid för frågan,
  • mängden överförd data,
  • åtkomststatus (fil överförd, fil hittades inte),
  • beskrivningen av vilken typ av webbläsare som används,
  • IP-adressen för den begärande datorn, som är förkortad på ett sådant sätt att en personlig referens inte längre kan upprättas.

Nämnda loggdata sparas endast anonymt.

 

2. Dataöverföring till tredje part 

Vi överför dina uppgifter som en del av orderhanteringen i enlighet med artikel 28 GDPR till tjänsteleverantörer som stödjer oss i driften av vår webbplats och de tillhörande processerna. Våra tjänsteleverantörer är strikt bundna av våra instruktioner och kontraktuellt skyldiga att göra det. Vi använder följande tjänsteleverantörer: värdtjänstleverantörer, leverantörer av webbanalystjänster, leverantörer av nyhetsbrev, etc.

 

Dataöverföring till tredje land

Vi överför ibland personuppgifter till ett tredjeland utanför EU. Vi har säkerställt en lämplig nivå av dataskydd i varje fall:

När det gäller Google Analytics (USA) resulterar en lämplig nivå av dataskydd från motsvarande deltagande i Privacy Shield-avtalet (Art. 45 Para. 1 GDPR).

 

3. Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies är små textfiler som kan sparas och läsas på din enhet. Man skiljer på sessionscookies, som raderas så fort du stänger din webbläsare, och permanenta cookies, som lagras bortom den enskilda sessionen. Cookies kan innehålla data som gör att enheten som används kan kännas igen. I vissa fall innehåller cookies dock endast information om vissa inställningar som inte kan relateras till en person.

Vi använder sessionscookies och permanenta cookies på vår webbplats. Behandlingen sker på basis av artikel 6 paragraf 1 S.1 lit.f GDPR och i syfte att optimera eller möjliggöra användarvägledning och anpassa presentationen av vår webbplats.

Du kan ställa in din webbläsare så att den informerar dig om placeringen av cookies. Så användningen av cookies blir transparent för dig. Du kan också radera cookies när som helst med lämplig webbläsarinställning och förhindra att nya cookies ställs in. Observera att vår webbplats då kanske inte visas optimalt och att vissa funktioner inte längre är tekniskt tillgängliga.

 

4. Spårningsverktyg

Google Analytics

Vi skapar pseudonyma användarprofiler med hjälp av Google Analytics för att skräddarsy vår webbplats efter behov. Google Analytics använder cookies som lagras på din enhet och kan läsas av oss. På så sätt kan vi känna igen återkommande besökare och räkna dem som sådana. Databehandlingen utförs på grundval av artikel 6.1 lit.

Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Eftersom vi har aktiverat IP-anonymisering på denna webbplats kommer din IP-adress att förkortas av Google i EU:s medlemsländer. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA (en lämplig nivå av dataskydd tillhandahålls i enlighet med Art. 45 Para. 1 GDPR genom Googles deltagande i Privacy Shield) och endast förkortas där. Vi har också slutit ett orderhanteringsavtal med Google Inc. (USA) i enlighet med artikel 28 GDPR. Följaktligen använder Google all information endast i syfte att utvärdera användningen av vår webbplats åt oss och sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet.

Du kan när som helst invända mot behandlingen.

Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet därmed; Vi vill dock påpeka att du i det här fallet kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats till fullo. Du kan också hindra Google från att samla in data som genereras av cookien och relaterar till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att behandla dessa data av Google genom att klicka på följande länk (http:// tools.google.com /dlpage/gaoptout?hl=de) ladda ner och installera den tillgängliga webbläsarens plugin. Du kan också förhindra att Google Analytics samlar in data genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie ställs in som permanent förhindrar framtida insamling av dina uppgifter när du besöker denna webbplats: Klicka här för att invända mot behandlingen av dina uppgifter av Google Analytics.

DoubleClick:

Vi använder DoubleClick, en tjänst från Google Inc. Den rättsliga grunden för användningen av DoubleClick är artikel 6 (1) (a) GDPR. Du gav oss ditt samtycke när du besökte vår webbplats för första gången via vår cookie-banner. DoubleClick använder cookies för att visa dig annonser som är relevanta för dig. Placeringen av annonser som motsvarar dina förmodade intressen representerar ett legitimt intresse för Grube KG. När du använder DoubleClick tilldelas din webbläsare ett pseudonymt identifikationsnummer för att kontrollera vilka annonser som har visats i din webbläsare och vilka annonser som har setts. Användningen av DoubleClick-cookies gör det endast möjligt för Google och dess partnerwebbplatser att placera annonser på grundval av tidigare besök på vår eller andra webbplatser på Internet. Informationen som genereras av cookies överförs av Google till en server i USA för utvärdering och lagras där. Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet med detta. Vi vill dock påpeka att du i det här fallet kanske inte kan använda alla funktioner på vår webbplats i sin fulla utsträckning. Du kan också återkalla ditt samtycke till insamling och vidarebefordran av data som genereras av cookies och relaterad till din användning av webbplatsen till Google och behandlingen av dessa data av Google när som helst genom att inaktivera DoubleClick-cookies genom att öppna inaktiveringssidan för DoubleClick."

Salesmanago:

På vår hemsida använder vi tjänsten "Salesmanago" från BENHAUER Sp. Z o.o. 21 Grzegórzecka St. 31-532 Krakow. Cookies används för detta. Dessa är små textfiler som lagras lokalt på webbplatsbesökarens enhet och på så sätt möjliggör igenkänning när du besöker vår onlinenärvaro igen. Detta igenkänningsalternativ används för att skapa - initialt pseudonymiserade - användarprofiler och sedan för att förse respektive användare med personlig reklam. Användningsprofilerna som skapas på detta sätt kommer inte att slås samman med personuppgifter om personen bakom dem utan uttryckligt medgivande att ges separat. Om en sådan sammanslagning sker grundas detta på en tidigare avgiven samtyckeförklaring från berörd användare. I den mån uppgifterna används för ovan nämnda syften, baseras detta uteslutande på en samtyckesförklaring enligt 12 § stycke 1 3:e Var, 13 § 2 st TMG / Art. 6 Paragraf 1 lit a, artikel 7 GDPR. I det här fallet kan användarprofilerna kombineras och användas med följande, eventuellt personuppgifter: Namn, e-postadress, IP-adress (anonymiserad), besökstiderna för onlineerbjudanden från Grube KG och tekniska webbläsarinställningar. För ovan nämnda ändamål kommer uppgifterna endast att användas tills samtycket återkallas. All insamling, behandling eller användning av personuppgifter i samband med Salesmanago sker inom Europeiska Unionen. Användaren är inte skyldig att lämna personuppgifter som en del av de processer som beskrivs ovan och en vägran att göra det får inga negativa konsekvenser.

 

5. Webbspårning & remarketing/retargeting

Vi använder olika webbspårare eller remarketing/retargeting-metoder från externa tjänsteleverantörer på vår webbplats så att du kan visas riktad reklam på andra webbplatser baserat på ditt besök på vår webbplats. Databehandlingen sker på basis av ditt samtycke i enlighet med artikel 6 paragraf 1 lit a GDPR. Du gav oss ditt samtycke när du besökte vår webbplats för första gången via vår cookie-banner.

Webbspårning i allmänhet är en teknik för att samla in detaljerad och personlig information om en webbplatsbesökare eller användare (såsom hans språk, hans ungefärliga plats, hans IP-adress eller data om enheten som används) och detta på grundval av vissa fastställda Recognize-funktioner senare på din egen eller andra webbplatser. Genom att jämföra vissa funktioner kan användaren kännas igen någon annanstans på Internet, så att integrerade tredjepartstjänster kan härleda och utföra processer som är ohanterliga för oss. Dessa kan vara annonser anpassade till användarens tidigare beteende eller personligt anpassat innehåll/priser. I vissa fall lagras cookies, det vill säga små textfiler, på den berörda personens slutenhet, i vissa fall genereras en unik pseudonym (hashvärde) för den berörda personen på basis av tekniska egenskaper (t.ex. webbläsarfingeravtryck) för att tydligt identifiera dem på andra webbplatser andra gånger att nå. Och vissa tjänster som t.ex B. Google använder till och med dessa tekniker för att anmärka på flera enheter för att spåra användaren över enheter baserat på de inställda igenkänningsfunktionerna och/eller länken till tjänstekontot. Med den ökande användningen av dessa metoder och ständigt förbättrade analysmetoder ökar förmågan att känna igen användare på Internet.

Vi använder flera av dessa tjänster för att utvärdera användarnas beteende för våra egna syften, men också för att kunna erbjuda användaren lämpligare erbjudanden och personligt anpassat innehåll här eller någon annanstans på Internet.

Du kan när som helst återkalla detta. För detta ändamål erbjuder de externa tjänsteleverantörer som används av oss, som listas nedan, effektiva alternativ för att motsäga den specifika spårningen och därmed inte registreras i framtiden. Vidare finns det ytterligare generella tekniska möjligheter, till exempel genom inställningar i webbläsaren eller genom användning av "privat läge" eller användning av motsvarande tillägg, så att trackers eller plug-ins inte registrerar dem.

 

Googles remarketingteknik:

Du kan hitta mer information om hur Googles remarketingteknik fungerar på https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Om du vill återkalla ditt samtycke besöker du den här sidan på https://support.google.com/ads/answer/2662922 och inaktiverar anpassad annonsering. Observera att dessa inställningar kanske inte påverkar alla slutenheter och webbläsare. Du kan också hitta mer information på https://support.google.com/ads/answer/2662922

 

Facebooks remarketingteknik:

Du kan hitta mer information om hur Facebooks remarketingteknik fungerar på https://www.facebook.com/about/privacy/.

För att återkalla ditt samtycke, vänligen gå till denna sida: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads# = och inaktivera personlig reklam.

 

Usercentrics:

Du kan hitta mer information om hur Usercentrics fungerar på https://usercentrics.com/de/datenschutzerklaerung/.

För att avbryta, använd följande länk: Configure Usercentrics

Anmärkning om webbspårning: I vissa fall uppstår motsägelsen genom användning av ovan nämnda länkar genom att sätta en så kallad opt-out-cookie i din webbläsare. Radera sedan cookies i din webbläsare, dvs En förnyad invändning från din sida är nödvändig eftersom opt-out-cookien som sattes togs bort från din webbläsare genom att radera den.

 

6. Facebook Connect

Du har möjlighet att logga in på vår webbplats med hjälp av Facebook Connect-verktyget för enkel inloggning. Under registreringsprocessen kommer du att omdirigeras till en Facebook-sida där du kan logga in med din Facebook-inloggning. Databehandlingen sker på basis av ditt samtycke i enlighet med artikel 6 paragraf 1 lit a GDPR. Din Facebook-profil är länkad till vår tjänst via Facebook Connect. Din information, som du har markerat som "offentlig" i din Facebook-profil, kommer att överföras till oss. Vi använder ingen speciell profilinformation från denna data. Vi använder Facebook Connect exklusivt för att dela på din Facebook-profil som en bild. För allmän information om Facebook Connect och sekretessinställningarna på Facebook, se dataskyddsinformationen och användarvillkoren för Facebook Inc. Jag har läst dataskyddsförklaringen på https://www.facebook.com/about/privacy /.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till info@skogma.se.

 

7. Plugins för sociala medier

Av dataskyddsskäl integrerar vi inga sociala plugins direkt på vår webbplats. Därför, när du besöker vår webbplats, överförs ingen data till sociala medietjänster som Facebook, Twitter, XING eller Google+. Profilering av tredje part är därför utesluten.

Du har fortfarande möjlighet att dela utvalda sidor med ett klick på Facebook, Twitter, XING eller Google+ knappar och du kan också se hur ofta de delades tidigare när du ringer upp inläggen. Vi använder den så kallade Shariff-lösningen, som utvecklats av c’t magazine för att erbjuda ett dataskyddskompatibelt alternativ till de klassiska sociala plugin-programmen.

Vad ligger bakom? Shariff-lösningen innebär att i ett första steg alla data och funktioner som krävs för att visa Facebook-, Twitter-, XING- eller Google+-knapparna tillhandahålls av vår webbserver. Först när du bestämmer dig för att dela ett inlägg med motsvarande knapp och klickar på det kommer data att överföras till operatören av respektive sociala medietjänst.

 

8. Nyhetsbrev

Vi erbjuder dig möjligheten att beställa vårt nyhetsbrev på vår hemsida. Om du har gett oss separat samtycke till att vi kan informera dig via e-post om våra egna produkter och tjänster, sker motsvarande behandling på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit a GDPR. Detta är dock också endast tillåtet på grundval av samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som hittills har skett. Om samtycket dras tillbaka kommer vi att stoppa motsvarande databehandling.

Om du inte längre vill få ett nyhetsbrev i framtiden kan du när som helst avregistrera dig, t.ex. B. via e-post till info@skogma.se eller via länken för att avregistrera dig från nyhetsbrevet som du hittar i varje nyhetsbrevsmail.

 

9. Begränsat område

Kundkonto

Om du vill skapa ett kundkonto måste du registrera dig i förväg. Vi samlar in följande data: privatkunder, företagskunder, hälsningar, förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, gata, postnummer, stad och land på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit b GDPR. Data som du lämnar till oss som en del av registreringen eller dina förfrågningar ln använder vi för att tillhandahålla kundkontot, göra din kundprofil tillgänglig på vår webbplats, använda onlinebutiken på www.grube.de, leverera leveranser, behandla betalningar, förfrågningar i samband med ditt kundkonto och/eller beställningar, information om ändringar av de allmänna villkoren eller meddelanden om dataskydd, tillhandahållande av en inköpslista, intern statistisk marknadsundersökning, reklam och marknadsundersökningar för erbjudanden som är skräddarsydda för dina personliga behov så länge du har samtyckt till detta, sändning av nyhetsbrevet om uttryckligen beställt, sändning av produktrekommendationer för dina egna liknande erbjudanden om det inte är uttryckligen oönskat, sändning av information, om uttryckligen begärt, sändning av reklam per post, om inte uttryckligen oönskat. Du kan ändra eller ta bort din profil inom kontot när som helst. Uppgifterna tas sedan automatiskt bort från vårt system efter 2 år, förutsatt att det inte finns några lagringsperioder eller att uppgifterna fortfarande inte krävs i enskilda fall (t.ex. vid utestående anspråk för att driva in fordringarna).

 

SAMTYCKE

Genom att skicka detta e-postformulär godkänner du att de uppgifter du lämnar kommer att registreras elektroniskt och lagras. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 (a) GDPR. Vi använder endast dina uppgifter för att behandla din begäran. Ditt samtycke kan när som helst återkallas, t.ex. B. via e-post till info@skogma.se.

Onlinebutik

Vi sparar och använder dina personuppgifter som du överför till oss under en beställningsprocess på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit b GDPR enbart för att behandla dina beställningar. Vi använder din e-postadress för att meddela dig om statusen för din beställning.

 

10. Betalningsförfarande

Betala med Klarna Checkout eller faktura från Skogma. (Skogma ingår inga avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. I annat fall gäller föräldrabalkens reglering.)

 

Klarna

Klarna är en ledande global betalningsleverantör och shoppingtjänst som erbjuder smartare och mer flexibla shopping- och betalningslösningar till 90 miljoner aktiva konsumenter och fler än 250 000 butiker i 17 länder. Klarna erbjuder direktbetalning, olika former av “prova först och betala senare”-tjänster samt avbetalningar. Allt i en smidig köpupplevelse som låter kunder betala när och hur de själva föredrar, med endast ett klick.

Klarna Checkout – Gör det enkelt, flexibelt och tryggt för dig att handla på nätet. Genom att besvara ett par frågor identifierar du dig enkelt och du kan välja den betalmetod som passar dig bäst. En finess med Klarna Checkout är att vi skiljer på köp och betalning. Först bekräftar du ditt köp och sedan väljer du hur du vill betala. Vilka betalsätt som erbjuds dig kan variera beroende på kreditbedömning. De vanligaste betalmetoderna är dock faktura, delbetalning, kort, eller bankbetalning (dras från bankkonto eller banköverföring). Allt är lika säkert.

Klarna som betalningsleverantör uppfyller kraven för PCI DSS. Du kan därför handla säkert på Skogmas hemsida. Du kan läsa mer under fliken betalningsmetoder Klarna.

Klarna använder 3D-Secure

3D Secure är en säkerhetslösning för kortköp på internet som har tagits fram av kortnätverken Visa och Mastercard. Det är ett sätt att öka säkerheten för betalningarna i din e-handel och innebär att konsumenten utöver kortuppgifter behöver ange ett lösenord för att fullfölja betalningen.

3D Secure innebär att du som e-handlare har ett extra skydd för eventuella bedrägerier, då det är den kortutgivande banken som tar ekonomiskt ansvar.

 

Skogma Faktura – Du kan ansöka om att bli fakturakund via mail till info@skogma.se  Efter godkänd kreditkontroll får du betalningsvillkoret 20 dagar netto. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med för närvarande 10%. Vid pappersfaktura tillkommer en fakturaavgift på 39 kr inkl. moms. Ett alternativ är att i stället få faktura via e-post. Skicka in uppgifter på mottagaradress samt kundnummer till info@skogma.se så kan vi  lägga till rätt adress. Om ni har möjlighet att ta emot e-faktura via en fakturaväxel så har vi en samarbetspartner som heter Inexchange.

Data kommer endast att överföras om du uttryckligen har samtyckt till detta i en separat samtyckesförklaring. Den rättsliga grunden för dataöverföring är artikel 6 paragraf 1 lit a) GDPR

Samtyckeförklaringen är givetvis frivillig. Vänligen förstå dock att du inte kan använda avbetalningsköpet utan detta samtycke.

 

11. Förklaringar av säkerhetsåtgärderna

Datasäkerhet

Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina data från oönskad åtkomst så heltäckande som möjligt. Vi använder en krypteringsmetod på vår webbplats. Dina uppgifter överförs från din dator till vår server och vice versa via Internet med hjälp av TLS-kryptering. Du kan känna igen detta genom att låssymbolen i statusfältet i din webbläsare är stängd och adressraden börjar med https: //.

 

12. Användarrättigheter

När du behandlar dina personuppgifter ger GDPR dig som webbplatsanvändare vissa rättigheter:

1. Rätt till information (Art. 15 GDPR):

Du har rätt att begära bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas; Om så är fallet har du rätt till information om dessa personuppgifter och den information som anges i detalj i artikel 15 GDPR.

2. Rätt till rättelse och radering (Art. 16 och 17 GDPR):

Du har rätt att omedelbart begära rättelse av felaktiga personuppgifter som rör dig och, vid behov, komplettering av ofullständiga personuppgifter.

Du har också rätt att begära att personuppgifter som rör dig raderas omedelbart om något av skälen som anges i art. B. om uppgifterna inte längre behövs för de eftersträvade ändamålen.

3. Rätt till begränsning av behandling (Art. 18 GDPR):

Du har rätt att begära begränsning av behandlingen om något av villkoren som anges i art. B. om du har invänt mot behandlingen, under en eventuell granskning.

4. Rätt till dataportabilitet (Art. 20 GDPR):

I vissa fall, som anges i detalj i artikel 20 GDPR, har du rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format eller att begära överföring av dessa uppgifter till en tredje part.

5. Rätt att göra invändningar (Art. 21 GDPR):

Om uppgifter samlas in på grundval av artikel 6 (1) (f) (databehandling för att skydda legitima intressen), har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av skäl som uppstår från din speciella situation. Vi kommer då inte längre att behandla personuppgifterna om det inte finns bevisligen tvingande skyddsvärda skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara juridiska påståenden.

6. Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Enligt artikel 77 GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av uppgifterna om dig bryter mot dataskyddsbestämmelserna. Rätten att lämna in ett klagomål kan framför allt göras gällande hos en tillsynsmyndighet i den medlemsstat där du är bosatt, på din arbetsplats eller där den påstådda överträdelsen inträffade.

Senast betraktad