Om Skogma

Vår Historia

Skogma inledde sin resa 1926 i Stockholm, med ursprungliga lokaler på Kungsgatan 30 och det juridiska namnet Skogs- och flottningsmateriel AB. Idag känner vi oss som Skogsmateriel Nordforest AB, men i folkmun är vi enkelt kända som Skogma. Över de mer än 90 år vi har varit verksamma har postorder utgjort kärnan i vår affärsmodell, från de klassiska katalogerna till dagens digitala webshop.

Ägarhistorik

Genom åren har Skogma upplevt en varierad ägarhistorik med tidigare ägare som Domänverket (nu Sveaskog) och Sveriges Skogsvårdsförbund. Nu är Skogma stolt del av familjen Grubes företagsimperium, en familj med över 70 års tradition inom handeln med skogsbruks-, frilufts- och jaktartiklar. Grube KG driver liknande postorderföretag över stora delar av Europa, inklusive Skogma.

Affärsidé

Skogma strävar efter att vara det självklara valet för alla skogsägare, skogsbrukare och friluftsintresserade individer och företag. Vi värdesätts för vår pedagogiska förmedling av kunskap om vårt breda sortiment, ansvarstagande service, och pålitliga leveranser.

Värdeord

Våra värdeord genomsyrar allt vi gör:

  • Respekt: Vi bemöter varandra och våra kunder med respekt, och tar ansvar för våra uppgifter och deras utförande.
  • Glädje: Vårt engagemang och respektfullhet sprider trygghet och glädje bland kunder och kollegor. Humor och beröm stärker våra relationer ytterligare.
  • Flexibilitet: Med en flexibel och effektiv approach fokuserar vi på våra gemensamma mål och resultat.

Med stolthet ser vi tillbaka på vår långa historia och de framsteg vi gjort, särskilt under de senaste 15 åren med nuvarande personal och ägarfamilj.