Om oss

 

1926 startade Skogma sin verksamhet i Stockholm i lokaler belägna på Kungsgatan 30. Det juridiska namnet var då Skogs- och flottningsmateriel AB. Idag är vårt juridiska namn Skogsmateriel Nordforest AB, men kallas bland oss själva och av de allra, allra flesta kunder och leverantörer kort och gott Skogma.

Under de över 90 år Skogma har bedrivit sin verksamhet så har postorder varit och är fortfarande kärnan i affärsverksamheten, dels med försäljning genom våra klassiska kataloger samt idag också genom vår webshop.

Skogma har genom åren haft en tämligen brokig ägarhistoria. För att nämna några så har Domänverket (numera Sveaskog) och Sveriges Skogsvårdsförbund varit ägare. Idag är Skogma ett helägt dotterbolag till familjen Grube, en ägarfamilj med lång tradition inom handel med skogsbruks-, frilufts- och jaktartiklar. Grube KG som är över 70 år äger och driver dotterbolag med samma typ av postorderverksamhet över en stor del av Europa där vårt företag Skogma är ett av dessa bolag.

Det är med stolthet vi kan se tillbaka på vår egen historia, och speciellt de senaste 15 åren då en större del av nuvarande personal och ägare funnits med i bilden.

 L_Skogma_Green

 

Skogma - Skogsmateriel Nordforests affärsidé

För de skogsägande, skogsbrukande och friluftsintresserade privatpersonerna och företagen, ska Skogma vara det naturliga leverantörsvalet vid köp av skogsbruksutrustning och närliggande produkter.

Kunden väljer Skogma som leverantör för vår vilja till utbildning och ansvarskännande service mot vår kund, vår goda kunskap om vårt breda kvalitetssortiment och dess användningsområden, vår stora tillgänglighet samt vår leveranssäkerhet.

 

Vi Skogma

Alla Skogmas medarbetare arbetar efter följande värdeord:

Respekt

Vi respekterar våra kunder och kollegor för deras olikheter. Vi har en respekt och ett ansvar inför våra olika arbetsuppgifter och det sätt det utförs på.

Glädje

Vi arbetar proaktivt för att sprida trygghet och glädje mot kunder och kollegor genom vårt engagemang, vår respektfullhet och vårt ansvarstagande. Genom humor och beröm vinner vi ytterligare förtroende hos våra kunder och kollegor.

Flexibilitet

Vi fokuserar på vårt gemensamma resultat genom flexibilitet och effektivitet.

Senast betraktad