Om oss

1926 startade Skogma sin verksamhet i Stockholm i lokaler belägna på Kungsgatan 30. Det juridiska namnet var då Skogs- och flottningsmateriel AB. Idag är vårt juridiska namn Skogsmateriel Nordforest AB, men kallas bland oss själva och av de allra, allra flesta kunder och leverantörer kort och gott Skogma. Under de över 90 år Skogma har bedrivit sin verksamhet så har postorder varit och är fortfarande kärnan i affärsverksamheten, dels med försäljning genom våra klassiska kataloger samt idag också genom vår webshop.

Skogma har genom åren haft en tämligen brokig ägarhistoria. För att nämna några så har Domänverket (numera Sveaskog) och Sveriges Skogsvårdsförbund varit ägare. Idag är Skogma ett helägt dotterbolag till familjen Grube, en ägarfamilj med lång tradition inom handel med skogsbruks-, frilufts- och jaktartiklar. Grube KG som är över 70 år äger och driver dotterbolag med samma typ av postorderverksamhet över en stor del av Europa där vårt företag Skogma är ett av dessa bolag.

Det är med stolthet vi kan se tillbaka på vår egen historia, och speciellt de senaste 15 åren då en större del av nuvarande personal och ägare funnits med i bilden.

SKOGMAS AFFÄRSIDÈ
Skogma ska vara ett naturligt leverantörsval för alla skogsägande, skogsbrukande och friluftsintresserade privatpersoner och företag.

Kunden väljer oss på Skogma för:

  • Vår vilja att utbilda och informera om vårt breda kvalitetssortiment och dess användningsområden.
  • Vår ansvarskännande service med hög tillgänglighet.
  • Vår leveranssäkerhet.


SKOGMAS VÄRDEORD
Alla Skogmas medarbetare arbetar efter följande värdeord:

Respekt
Vi respekterar våra kunder och kollegor för deras olikheter. Vi har en respekt och ett ansvar inför våra olika arbetsuppgifter och det sätt det utförs på.

Glädje
Tillsammans sprider vi trygghet och glädje till våra kunder och kollegor genom vårt engagemang, respektfullhet och ansvarstagande. Med humor och beröm vinner vi ytterligare förtroende hos våra kunder och kollegor.

Flexibilitet
Genom flexibilitet och effektivitet, fokuserar vi på vårt gemensamma resultat.