Gränsfors Bruk

Gränsfors Bruk AB har under mer än 100 år byggt upp en verksamhet kring tillverkning av handsmidda kvalitétsyxor och yxkunskap, med fokus på kvalitet och miljöansvar. Erfarenheten och skickligheten hos den enskilda medarbetaren är avgörande för kvalitén och känslan i yxorna. Varje yxa signeras med smedens initialer som ett kvalitetssigill och en garanti.

Senast betraktad