Anvisningsmärke - Rekommenderad lägre hastighet upphör