Eder Monteringsats för fräs. 8mm svärdspår, delning 0,325