Eder Monteringsats för fräs. 8mm svärdspår, delning 3/8.