Eder Monteringsats för fräs. 9 och 12mm svärdspår, delning 0,325