Förbudsmärke - Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul