Förbudsmärke - Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn