Frontier Säkerhetsbrytare bandhjulskåpa OS23, OS27, OS31