Frontier sågverk förlängning 2,1m för OS27 inkl exra stockstöd