Husqvarna filmall röjklinga, inkl.fil / skränkjärn