Nordic Car trailer 80km/tim, för Norwood HD36/38 sågverk