Norwood Trailer LM30/29, MN27/26, paket för 6m sågverk