Påbudsmärke - Påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp