Påbudsmärke - Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led