Tilläggstavla - Avstånd till, valfri avståndaangivelse