Varningsmärke - Varning för svag vägkant eller hög körbanekant