Varningsställ - Annan Fara med tilläggstavla - Avverkning