Varningsställ - Annan Fara med Tilläggstavla - Lastning