Reklamation

 Skulle du haft oturen att få en vara som inte håller den goda kvalité som Skogma utlovar så ska vi göra allt vi kan för att hjälpa dig så fort som möjligt. Dina åsikter som kund värderas högt, därför ber vi dig att kontakta oss vid åsikter eller bekymmer. Som konsument har du rätt att reklamera en vara i tre år. Felet ska anmälas snarast eller så snart felet borde ha upptäckts. Att anmäla fel i varan inom två (2) månader anses alltid inom skälig tid.

Vid reklamation gör vår reklamationsavdelning en utredning av produkten. I vissa fall skickar vi reklamationen vidare för utredning hos leverantören. När vi har mottagit din vara kommer vi att behandla ditt ärende inom 14 dagar. När utredningen är klar får du besked från oss.

Vid reklamation står du som kund för frakten till vårt lager i Hammerdal, behöver du hjälp med returfrakt så ring vår kundtjänst. Gäller din reklamation långgods, flera paketet eller halv/hel pall, kontakta oss för bästa fraktkostnad. Vid godkänd reklamation står Skogma för samtliga frakter, återbelalning sker inom 14 dagar.

För att din reklamation ska gå så fort och smidigt som möjligt ber vi dig ladda ned och fylla i denna reklamationsblankett. Lägg den och kopia av faktura eller kvitto i en väl emballerad förpackning tillsammans med varan du vill reklamera och skicka den till Skogsmateriel Nordforest AB, Storgatan 62, 833 41 Hammerdal.

OBS! Vi rekommenderar att ni sparar emballagekartongen som varorna kom i för eventuell retur, fäst adressetiketten på denna kartong. Använd inte produktens orginalförpackning för att fästa retursedel eller skriva adress på.

Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens beslut. Vid alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden hänvisar vi till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).
ARN: https://www.arn.se Allmänna Reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm
EU ODR: https://ec.europa.eu/odr